Biblio

Export 1 results:
Sort by: Author [ Title  (Desc)] Type Year
Filters: Author is Barbara Czajka  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
R
Łajczak, Adam, Barbara Czajka, and Ryszard Kaczka. "Reinterpretation of morphometry of headwater areas using LiDAR data in homoclinal flysch mountain ridge modelled by landslides. Case study of the Babia Góra Mt., the Western Carpathians." In Geomorphometry for Geosciences, edited by Jaroslaw Jasiewicz, Zbigniew Zwoliński, Helena Mitasova and Tomislav Hengl, 115-117. Poznań, Poland: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Adam Mickiewicz University in Poznań - Institute of Geoecology and Geoinformation, 2015. Abstract  Download: Lajczak2015geomorphometry.pdf (72.28 KB)