Biblio

Export 1 results:
Sort by: Author Title [ Type  (Asc)] Year
Filters: Author is Aleksander Adamczyk  [Clear All Filters]
Book Chapter
Adamczyk, Aleksander, Marcin Sobiech, Agata Urbańska, and Wojciech Wysota. "Geomorphometric analysis of glacial curvilineations (GCL) in Dobrzyń Lakeland, Central Poland." In Geomorphometry for Geosciences, edited by Jaroslaw Jasiewicz, Zbigniew Zwoliński, Helena Mitasova and Tomislav Hengl, 221-222. Poznań, Poland: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Adam Mickiewicz University in Poznań - Institute of Geoecology and Geoinformation, 2015. Abstract  Download: Adamczyk2015geomorphometry.pdf (405.5 KB)