Biblio

Export 1 results:
Sort by: Author [ Title  (Desc)] Type Year
Filters: Author is Ewa Sznigir  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
S
Zwoliński, Zbigniew, and Ewa Sznigir. "Spatial distribution of hypsometric curves within the Parsęta River drainage basin (Poland) as a geoindicator of geomorphological hazards." In Geomorphometry for Geosciences, edited by Jaroslaw Jasiewicz, Zbigniew Zwoliński, Helena Mitasova and Tomislav Hengl, 273-278. Poznań, Poland: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Adam Mickiewicz University in Poznań - Institute of Geoecology and Geoinformation, 2015. Abstract  Download: ZwolinskiSznigir2015geomorphometry.pdf (446.97 KB)