Biblio

Export 25 results:
Sort by: [ Author  (Asc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Title is S  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R [S] T U V W X Y Z   [Show ALL]
A
B
E
Evans, Ian, and Nicholas J. Cox. "Size and shape of glacial cirques." In Geomorphometry for Geosciences, edited by Jaroslaw Jasiewicz, Zbigniew Zwoliński, Helena Mitasova and Tomislav Hengl, 79-82. Poznań, Poland: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Adam Mickiewicz University in Poznań - Institute of Geoecology and Geoinformation, 2015. Abstract  Download: EvansCox2015geomorphometry.pdf (229.3 KB)
G
H
K
Kaźmierowski, Cezary, Jakub Ceglarek andJerzy Cierniewski, Jarosław Jasiewicz, Sławomir Królewicz, and Michał Wyczałek. "Soil surface roughness quantification using DEM obtained from UAV photogrammetry." In Geomorphometry for Geosciences, edited by Jaroslaw Jasiewicz, Zbigniew Zwoliński, Helena Mitasova and Tomislav Hengl, 259-262. Poznań, Poland: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Adam Mickiewicz University in Poznań - Institute of Geoecology and Geoinformation, 2015. Abstract  Download: Kazmierowski2015geomorphometry.pdf (283.67 KB)
L
M
Metz, Markus. "Searching for water: hydrological modelling concepts in GRASS GIS." In Geomorphometry for Geosciences, edited by Jaroslaw Jasiewicz, Zbigniew Zwoliński, Helena Mitasova and Tomislav Hengl, 95-96. Poznań, Poland: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Adam Mickiewicz University in Poznań - Institute of Geoecology and Geoinformation, 2015. Abstract  Download: Metz2015geomorphometry.pdf (451.9 KB)
P
T
X
Y
Z